Μετά από τις προβλεπόμενες κατά μήνα Μάρτιο 2029 ετήσιες κρίσεις των Αξιωματικών , οι τοποθετήσεις των ανώτατων Αξιωματικών του Όπλου έχουν ως ακολούθως :

 1. Αντιστράτηγος Λαλούσης Χαράλαμπος Α/ΓΕΣ

 2. Αντιστράτηγος Παπαδόπουλος Βασίλειος Διοικητής Ιης Στρατιάς

 3. Αντιστράτηγος Ρώσσης Σπυρίδων Διοικητής ΣΕΘΑ

 4. Υποστράτηγος Χατζηγεωργίου Αντώνιος Επιτελάρχης Γ’ ΣΣ/NRDC-GR

 5. Υποστράτηγος Κατσαϊτης Παντελής Διοικητής ΧΧ ΤΘΜ

 6. Υποστράτηγος Κωστίδης Γεώργιος Υποδιοικητής Δ’ ΣΣ

 7. Υποστράτηγος Σιγουλάκης Δημήτριος Διευθυντής ΔΙΤ/ΓΕΣ

 8. Υποστράτηγος Βασιλάκης Ιωάννης Διοικητής XVI Μ/Κ Μ.Π.

 9. Υποστράτηγος Μπούφης Χρήστος Διοικητής XII Μ/Κ Μ.Π.

 10. Υποστράτηγος Καμπουρίδης Λάζαρος Διευθυντής Α’ Κλάδου/ΓΕΣ

 11. Ταξίαρχος Σαμαράς Αστέριος ΓΕΕΘΑ/Ε

 12. Ταξίαρχος Τριάντης Γεώργιος Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΣΕ

 13. Ταξίαρχος Γιαννόπουλος Αναστάσιος Διοικητής XXV TΘΤ

 14. Ταξίαρχος Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας Διοικητής ΚΕΤΘ

 15. Ταξίαρχος Μαυροειδής Γεώργιος ΓΕΕΘΑ/Α2

 16. Ταξίαρχος Κασαγιάννης Παναγιώτης ΓΕΕΘΑ/Ε

 17. Ταξίαρχος Παππάς Δημήτριος Διοικητής Σχ,ΤΘ

 18. Ταξίαρχος Μπόγδος Ιωάννης Επιτελάρχης ΓΕΣ/ΓΕΠΣ

 19. Ταξίαρχος Γαρίνης Αθανάσιος ΓΕΕΘΑ/Ε

 20. Ταξίαρχος Χρίσταινας Γεώργιος Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΙΣΧΕΑ

 21. Ταξίαρχος Γεωργακάκος Χρήστος Επιτελής Γ΄ΣΣ / NRDC-GR

 22. Ταξίαρχος Χρισταντώνης Νικόλαος Υποδιοικητής ΙΙ Μ/Κ Μ.Π.

 23. Ταξίαρχος Κάλφας Στυλιανός Διοικητής Σχολής Πολέμου Στρ. Ξηράς

 24. Ταξίαρχος Δημητρέλος Ιωάννης ΓΕΕΘΑ/Ε

 25. Ταξίαρχος Γεωργίου Νικόλαος ΕΛΔΥΚ / 3 / 1

 26. Ταξίαρχος Ρηγόπουλος Σωτήριος Διοικητής Διακλαδικού Συγκρ. Υποστηρίξεως ΔΜ

 27. Ταξίαρχος Χριστοδούλου Παναγιώτης Διοικητής ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ

 28. Ταξίαρχος Θεοδοσιάδης Αντώνιος Διευθυντής ΓΕΣ/Δ4/ΔΙΣ

 29. Ταξίαρχος Μπόγδανος Γεώργιος Διευθυντής ΓΕΣ/Δ3/ΔΕΝΔΗΣ

 30. Ταξίαρχος Αθάνατος Νικόλαος ΓΕΕΘΑ/Ε

 31. Ταξίαρχος Ζιωτόπουλος Χρήστος Διοικητής XXIV ΤΘΤ

 32. Ταξίαρχος Καραμανίδης Κωνσταντίνος Διοικητής ΧΧΙ ΤΘΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συγχαίρει τους νεοπροαχθέντες συνάδελφους και εύχεται σε όλους τους Ανώτατους Αξιωματικούς του Όπλου μας ,καλή επιτυχία στα υψηλά τους καθήκοντα και εις ανώτερα.