«Μάχου υπέρ πίστεως και Πατρίδος…Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον, δια να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν, λέγω τον Σταυρόν…».

(Αλέξανδρος Υψηλάντης)

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Αποστράτων Αξιωματικών Ιππικού Τεθωρακισμένων εύχεται στα μέλη και του φίλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για την Εθνική μας Επέτειο!