Μια γαλλική σειρά με τίτλο "Ο θρύλος των επιστημών",  ύμνος στην Ελλάδα και τους Έλληνες.