Διαδικτυακή διάλεξη στο ΕΛΙΣΜΕ του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, στις 16-12-2020. Τα κύρια σημεία της διαλέξεως και των απαντήσεων στις ερωτήσεις του κοινού, εν περιλήψει, ήταν τα κάτωθι:

ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ Από τις τέσσερεις βιομηχανικές επαναστάσεις, οι δύο πρώτες είναι πραγματικές. Όμως η τρίτη που εμφανίζεται την δεκαετία του 70, (εμφάνιση υπολογιστών), δεν είναι βιομηχανική, αλλά στην πραγματικότητα τεχνολογική επανάσταση. Σήμερα αυτό που λέγεται 4η βιομηχανική επανάσταση, με τη σύζευξη της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης, πάλι δεν αποτελεί βιομηχανική επανάσταση, αλλά τεχνολογική. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε δύο βιομηχανικές επαναστάσεις και δύο τεχνολογικές επαναστάσεις. Στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, με τον κβαντικό υπολογιστή τις τεράστιες δυνατότητες που θα φέρει, ακόμη δεν ξέρουμε που θα φθάσουμε.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Όμως δεν πρέπει να φοβόμαστε την εξέλιξη, την τεχνητή νοημοσύνη, που θα επηρεάσει την ζωή μας, γιατί το μηχάνημα και η τεχνολογία κάνει αυτό που του καθορίζει ο άνθρωπος. Ούτε να ανησυχούμε ότι κάποια μέρα η τεχνητή νοημοσύνη θα υπερβεί τον άνθρωπο. Διότι βεβαίως υπάρχει τεχνική νοημοσύνη. Όμως δεν υπάρχει τεχνική συνείδηση, διότι είναι προνόμιο μόνο του ανθρώπου. Ούτε διαφαίνεται ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο.

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΑΝΕΡΓΙΑ Το μεγάλο πρόβλημα, λόγω της τεχνολογικής ανεργίας είναι η περιθωριοποίηση του ανθρώπου, δηλ ο άνθρωπος τίθεται στο περιθώριο. Απαιτούνται χρηματοδοτούμενα κοινωνικά προγράμματα επανεκπαίδευσης (κοινωνικό κράτος). Η τεχνολογία δεν είναι η αιτία των δεινών. Πρόβλημα είναι ο τρόπος που την προσεγγίζουμε, που την χρησιμοποιούμε. Αποτελεί χρέος μας να υπερασπιστούμε τον άνθρωπο. Υπάρχει κίνδυνος να γίνουμε αιχμάλωτοι της τεχνολογίας, όταν δεν παίρνουμε μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ Απαιτούμενα είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, ο ανθρωπισμός και η μάχη κατά των κοινωνικών ανισοτήτων.