Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ Του Συνδέσμου Αποστρατων Αξιωματικών Ιππικού Τεθωρακισμενων, εύχονται στους άρτι αποστρατευθεντες Αξιωματικούς του Όπλου μας Αντιστρατηγος κκ Παπαδόπουλο Βασιλειο κα Ρωσση Σπύρο υγεία και κάθε καλό με την οικογένεια τους, που τόσο είχαν στερηθεί τα τελευταία χρόνια. Να είσθε καλά αγαπητοί μας Συναδελφοι.