Μετά από τις προβλεπόμενες κατά μήνα Μάρτιο 2021 ετήσιες κρίσεις των Αξιωματικών , οι τοποθετήσεις των ανώτατων Αξιωματικών του Όπλου έχουν ως ακολούθως :

 1. Αντιστράτηγος Λαλούσης Χαράλαμπος Α/ΓΕΣ

 2. Υποστράτηγος Κατσαϊτης Παντελής Διευθυντής ΔΙΤ/ΓΕΣ

 3. Υποστράτηγος Κωστίδης Γεώργιος Διοικητής ΣΣΕ

 4. Υποστράτηγος Βασιλάκης Ιωάννης Υποδιοικητής 1ης Στρατιάς

 5. Υποστράτηγος Μπούφης Χρήστος Διευθυντής Δ’ Κλάδου/ΓΕΣ

 6. Υποστράτηγος Καμπουρίδης Λάζαρος Διευθυντής Α’ Κλάδου/ΑΣΔΥΣ

 7. Υποστράτηγος Σαμαράς Αστέριος Υποδιοικητής Δ’ ΣΣ (Νεοπροαχθείς)

 8. Υποστράτηγος Μαυροειδής Γεώργιος ΓΕΠΣ/ΥΝΤΗΣ-ΔΙ-ΔΟΕ (Νεοπροαχθείς)

 9. Υποστράτηγος Τριάντης Γεώργιος Διοικητής ΧΧ ΤΘΜ (Νεοπροαχθείς)

 10. Ταξίαρχος Κασαγιάννης Παναγιώτης Διοικητής ΚΕΤΘ

 11. Ταξίαρχος Παππάς Δημήτριος Διοικητής Σχ,ΤΘ

 12. Ταξίαρχος Μπόγδος Ιωάννης Επιτελάρχης ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙ-ΔΟΕ

 13. Ταξίαρχος Γαρίνης Αθανάσιος ΓΕΕΘΑ/Ε

 14. Ταξίαρχος Ζιωτόπουλος Χρήστος ΓΕΣ/Β2/ΔΝΤΗΣ

 15. Ταξίαρχος Γεωργακάκος Χρήστος Γ’ ΣΣ/NRDC-GR

 16. Ταξίαρχος Χρισταντώνης Νικόλαος Διοικητής XXIV ΤΘΤ

 17. Ταξίαρχος Δημητρέλος Ιωάννης ΓΕΕΘΑ/ΔΚΤΗΣ Ειδ. Συντάγμ.

 18. Ταξίαρχος Χριστοδούλου Παναγιώτης Υποδιοικητής ΧΙΙ Μ/Κ Μ.Π

 19. Ταξίαρχος Καραμανίδης Κωνσταντίνος ΔΝΤΗΣ ΓΕΣ/Α4(ΔΕΣ)

 20. Ταξίαρχος Αθάνατος Νικόλαος ΓΕΕΘΑ/Ε

 21. Ταξίαρχος Θεοδοσιάδης Αντώνιος Διοικητής ΧΧΙ ΤΘΤ

 22. Ταξίαρχος Μπόγδανος Γεώργιος Υποδιοικητής XVΙ Μ/Κ Μ.Π

 23. Ταξίαρχος Δέλλας Ιωάννης Υποδντης ΓΕΣ/ΔΙΤ(Νεοπροαχθείς)

 24. Ταξίαρχος Πουτιός Χαράλαμπος ΓΕΕΘΑ/Ε (Νεοπροαχθείς)

 25. Ταξίαρχος Βασιλειάδης Γεώργιος Διοικητής XXV ΤΘΤ(Νεοπροαχθείς)

 26. Ταξίαρχος Φέλλας Δημήτριος Διοικητής ΣΠΣΞ(Νεοπροαχθείς)

 27. Ταξίαρχος Κωστάκης Ηλίας Διοικητής 88 ΣΔΙ (Νεοπροαχθείς)

 28. Ταξίαρχος Κωστούλας Ιωάννης Διοικητής ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ(Νεοπροαχθείς)

 29. Ταξίαρχος Γιώτης Γεώργιος ACOS-MC-SHAPE (Νεοπροαχθείς)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συγχαίρει τους νεοοπροαχθέντες συνάδελφους και εύχεται σε όλους τους Ανώτατους Αξιωματικούς του Όπλου μας ,καλή επιτυχία στα υψηλά τους καθήκοντα και εις ανώτερα.