Ο πρόεδρος του ΣΑΙΤΘ Υποστράτηγος ε.α. κ. Χρ. Παπαδογεωργόπουλος μας πληροφορεί ότι: Μετα τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του ΣΕΑΝ το νέο ΔΣ του συγκροτήθηκε σε Σώμα στο οποίο εξελεγησαν τα κάτωθι μέλη του Συνδέσμου μας ως ακολουθως: Ο Έφεδρος Υπιλαρχος κ. Αγγελόπουλος Ιωάννης ως Πρόεδρος, ο Έφεδρος Ανθυπιλαρχος κ. Μπαχαρης Βασίλειος ως Ταμίας ο Εφ. Υπιλαρχος κ. Παρθένιος Ηλίας ως μελος και οι κ. κ. Έφεδρος Υπιλαρχος Φεριζης Γεώργιος και Έφεδρος Ανθυπιλαρχος Λαγοδημος Ιωαννης ως Αναπληρωτικα μέλη. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ του ΣΑΑΙΤΘ συγχαιρουν θερμά τους παραπάνω συναδέλφους και τους εύχονται καλή επιτυχία και δύναμη στο έργο τους.