Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α. Μεντεσίδης Χαράλαμπος

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 , όπως ήταν προγραμματισμένο, πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο , η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες και ο εορτασμός των 25 ετών λειτουργίας του Συνδέσμου μας. Στις 11:00 συγκεντρωθήκαμε στο Πολεμικό Μουσείο περίπου 80 μέλη και φίλοι του Συνδέσμου καθώς και ε.ε. Ανώτατοι Αξκοί του Όπλου μας.

Μετά τον καφέ πήγαμε στο αμφιθέατρο του πολεμικού μουσείου και στις 11:00 άρχισε τις εργασίες της η Γενική Συνέλευση.Την Γεν. Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία ο Επίτιμος Α/ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. κ. Στεφανής Αλκιβιάδης , ο Διευθυντής της ΔΙΤ/ΓΕΣ Υποστράτηγος κ. Κατσαΐτης Παντελής , ο Υποδιευθυντής της ΓΕΠΣ/ΔΙ-ΔΟΕ/ΓΕΣ Υποστράτηγος κ. Μαυροειδής Γεώργιος , ο Διοικητής του ΚΕΤΘ Ταξίαρχος κ. Κασαγιάννης Παναγιώτης, ο Διοικητής της Σχ. ΤΘ. Ταξίαρχος κ. Παππάς Δημήτριος και ο Επίτιμος ΓΕΠΣ Αντγοςε.α. κ. Κουτρουμπέλης Αθανάσιος.

Με την έναρξη της συνεδριάσεως ο Γενικός Γραμματέας Αντγοςε.α. κ. Μεντεσίδης Χαράλαμπος καλωσόρισε τους συνέδρους και ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους και πρότεινε για το προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως τα παρακάτω μέλη: α) Αντγο ε.α. κ. Καγκιούζη Στυλιανό ως Πρόεδρο, β) Επχο ε.α. κ.Κοσκέρη Γρηγόριο ως γραμματέα και γ) Εφ. Ανθλχο κ. Παπαδημητρίου Χρήστο ως μέλος. Η Γεν. Συνέλευση τους ενέκρινε και άρχισε η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνελεύσεως, αφού διεπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, εβδομήντα πέντε (75) μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνελεύσεως και κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Υπτγοε.α. κ. Παπαδογεωργόπουλο Χρήστογια για τον απολογισμό των πεπραγμένων της 25ετίας του Συνδέσμου και των προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του 2022 , ο οποίος, εστίασε σε τρία βασικά σημεία: α) Στο χρονικό ιδρύσεως του Συνδέσμου β) Στο ιστορικό κατασκευής του Μνημείου Ιππικού στο Μέτσοβο και την ανάδειξη της ιστορίας του Ιππικού καιγ) στην απρόσκοπτη έκδοση – κυκλοφορία του περιοδικού.Μετά ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κάλεσε στο βήμα τον Ταμία του Συνδέσμου Ταξχοε.α.κ. Μιχαηλίδη Γεώργιο προκειμένου να προβεί στον οικονομικό απολογισμό και τελευταίο κάλεσε τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου Εφ.Υπλχο κ. Θεοδοσίου Θεόδωρο, ο οποίος όπως ανέφερε ,μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε στα οικονομικά του Συνδέσμου διεπίστωσε ότι όλα έχουν καλώς και ζήτησε την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε οικονομική ευθύνη, την οποία και ενέκρινε η Γ.Σ. Στη συνέχεια έγινε επίδοση αναμνηστικών από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου στους α)π. ΥΦΕΘΑ και Επίτιμο Α/ΓΕΣ Στρατηγό ε.α. κ. Στεφανή Αλκιβιάδη ,β) στον Δντή ΓΕΣ/ΔΙΤ Υποστράτηγο κ.Κατσαΐτη Παντελή, γ) στον Επίτιμο ΓΕΠΣ Αντγο ε.α.κ. Κουτρουμπέλη Αθανάσιο και δ) στον Ταξχο ε.α. κ.Τζαβέλλα Λάμπρο, για την προσφορά τους στον Σύνδεσμο. Ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας.

Η Γενική Συνέλευση συνέχισε τις εργασίες της με τις αρχαιρεσίες , στις οποίες έθεσαν υποψηφιότητατα παρακάτω μέλη του Συνδέσμου κατά αλφαβητική σειρά

Για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Αντγοςε.α. Κυριάκος Δημήτριος

 2. Αντγοςε.α. Μεντεσίδης Χαράλαμπος

 3. Ταξχοςε.α. Μιχαηλίδης Γεώργιος

 4. Υπτγοςε.α. Μόσχος Κοσμάς

 5. Αντγοςε.α. Μπαλτζώης Ιωάννης

 6. Υπτγοςε.α. Παπαδογεωργόπουλος Χρήστος

 7. Αντγοςε.α. Παπαποστόλου Σεραφείμ

 8. Εφ. ΥπλχοςΠαρθένιος Ηλίας

 9. Σχηςε.α. Σταματογιαννάκης Μιχαήλ

 10. Εφ. Υπλχος Φερίζης Γεώργιος

 11. Αντγοςε.α. Χατζηγεωργίου Αντώνιος

Για μέλη της Εξελεκτικής Επιτροπής:

 1. Εφ. Υπλχος Θεοδοσίου Θεόδωρος

 2. Εφ. ΑνθλχοςΣκιάνης Σταμάτιος

 3. Εφ. Υπλχος Τζεβελέκης Σπυρίδων

Στην διαδικασία της ψηφοφορίας συμμετείχαν και ψήφισαν με φυσική παρουσία ή με εξουσιοδότηση ενενήντα τέσσερα (94) μέλη και έλαβαν κατά σειρά αριθμών ψήφων:

Για το ΔΣ

 1. Αντγοςε.α. Μεντεσίδης Χαράλαμπος ψήφους 82

 2. Αντγοςε.α. Κυριάκος Δημήτριος ψήφους 77

 3. Ταξχοςε.α. Μιχαηλίδης Γεώργιος ψήφους 73

 4. Υπτγοςε.α. Παπαδογεωργόπουλος Χρ. ψήφους 69

 5. Υπτγοςε.α. Μόσχος Κοσμάς ψήφους 56

 6. Αντγοςε.α. Χατζηγεωργίου Αντώνιος ψήφους 55

 7. Αντγοςε.α. Παπαποστόλου Σεραφείμ ψήφους 38

 8. Αντγοςε.α. Μπαλτζώης Ιωάννης ψήφους 33

 9. Εφ. ΥπλχοςΠαρθένιος Ηλίας ψήφους 28

 10. Εφ. ΥπλχοςΦερίζης Γεώργιος ψήφους 20

 11. Σχηςε.α. Σταματογιαννάκης Μιχαήλ ψήφους 17

Για την Ε.Ε.

 1. Εφ. Υπλχος Θεοδοσίου Θεόδωρος ψήφους 78

 2. Εφ. Ανθλχος Σκιάνης Σταμάτιος ψήφους 70

 3. Εφ. Υπλχος Τζεβελέκης Σπυρίδων ψήφους 56

Κατόπιν των παραπάνω για το ΔΣ εξελέγησαν οι 7 πρώτοι και για την Ε.Ε. και οι 3.

Στις 3 Μαρτίου του 2022 συνήλθαν , στη Λέσχη του ΚΕΤΘ , τα παραπάνω μέλη και συγκρότησαν το νέο ΔΣ και τη νέα Ε.Ε. ,μετά από ψηφοφορία , όπως παρακάτω:

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Αντγοςε.α. Κυριάκος Δημήτριος Πρόεδρος

 2. Αντγοςε.α. Μεντεσίδης Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος

 3. Αντγοςε.α. Χατζηγεωργίου Αντώνιος Γεν. Γραμματέας

 4. Ταξχοςε.α. Μιχαηλίδης Γεώργιος Ταμίας

 5. Υπτγοςε.α. Παπαδογεωργόπουλος Χρ. Μέλος

 6. Υπτγοςε.α. Μόσχος Κοσμάς Μέλος

 7. Αντγοςε.α. Παπαποστόλου Σεραφείμ Μέλος

Νέα Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Εφ. ΥπλχοςΘεοδοσίου Θεόδωρος Πρόεδρος

 2. Εφ. ΑνθλχοςΣκιάνης Σταμάτιος Γραμματέας

 3. Εφ. Υπλχος Τζεβελέκης Σπυρίδων Μέλος

Τέλος το ΔΣ και η Ε.Ε. επισκέφθηκαν στα γραφεία τους τον Διευθυντή του Όπλου , τον Διοικητή του ΚΕΤΘ και τον Διοικητή της Σχ.ΤΘ.