Του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 9η Μαρτίου 2016

1. Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με την υποχρέωση την οποία επιβάλλει το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Καταστατικού του Συνδέσμου, προκειμένου να γίνει απολογισμός πεπραγμένων για το διαρρεύσαν έτος 2015 μέχρι και σήμερα, να εγκριθούν οι δαπάνες, όπως αυτές αναφέρονται

στην έκθεση του Ταμία μας και στην αντίστοιχη έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να συζητηθούν προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του Συνδέσμου μας και να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα κριθεί αναγκαίο για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.

2. Όπως γνωρίζετε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, που σήμερα ευρίσκεται ενώπιόν σας για να σας παρουσιάσει τον απολογισμό του για το έτος που πέρασε, προήλθε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν την 4η Μαρτίου 2015. Επομένως είναι ο πρώτος απολογισμός της τριετούς θητείας του και έχει την αίσθηση ότι με τις μέχρι τώρα δραστηριότητές του, όπως θα αναπτυχθούν παρακάτω, έχει δικαιώσει στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού τις προσδοκίες σας, αφού προώθησε ικανοποιητικά τους τεθέντας στόχους, κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες και ανέπτυξε ένα πλέγμα δραστηριοτήτων με σκοπό τη σύσφιγξη και βελτίωση των συναδελφικών σχέσεων των Αποστράτων Αξιωματικών Ιππικού Τεθωρακισμένων, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα εν ενεργεία στελέχη, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση των παραδόσεων του Όπλου μας, όπως ορίζει το καταστατικό του Συνδέσμου.

3. Το έτος 2015 που πέρασε και παρά την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, μας άφησε και αυτό την πικρία της συνεχίσεως της οικονομικής όσο και ηθικής κρίσεως. Η όλη οικονομική κατάσταση έχει επηρεάσει δυσμενώς και τον ατομικό μας προϋπολογισμό, αλλά και κυριότερα τις αμυντικές δαπάνες των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Έχουμε την αίσθηση ότι οι περικοπές αυτές έχουν επηρεάσει και την επιχειρησιακή ικανότητα των Μονάδων μας. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε μέσα στο 2015 είναι και οι μεγάλες ροές προσφύγων-μεταναστών, στο οποίο οι Ένοπλες Δυνάμεις καλούνται ξανά να αναλάβουν μεγάλο μερίδιο. Όσον αφορά τα οικονομικά του Συνδέσμου μας μπορούμε να πούμε ότι ευρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, αφού τα συμμετέχοντα μέλη μας και φίλοι ανταποκρίνονται στην υποχρέωσή τους της καταβολής της ετήσιας συνδρομής, μερικοί δε συνεισφέρουν και μεγαλύτερα ποσά και με τον τρόπο αυτό συνεχίζεται και η έκδοση του περιοδικού μας. Επίσης, παρά την οικονομική δυσπραγία, κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε το μεγάλο μας στόχο της κατασκευής του Μνημείου Ιππικού στο Μέτσοβο με την διευθέτηση του περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου και την τοποθέτηση των μαρμάρινων πλακών με τα ονόματα των πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών κατά το έπος του 1940, χάρις στις συνεισφορές των μελών μας αλλά κυρίως από χορηγίες του Εφοπλιστού κ. Μαρτίνου Αθανασίου και του Εφέδρου Ανθυπιλάρχου κ. Αφεντάκη Κωνσταντίνου , ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται στο Τορόντο του Καναδά. Με τον καινούργιο χρόνο 2016 ο Σύνδεσμός μας συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας, αφού στις 8 Απρολίου 1996 εισιένα Αξιωματικοί του Όπλου μας αντιπροσωπεύοντας όλες σχεδόν τις ηλικίες και προελεύσεις, συγκεντρώθηκαν στη Στρατιωτική Λέσχη, διατράνωσαν την πεποίθησή τους, ότι η σχέση του Αξιωματικού με το Στρατό δεν τελειώνει με την αποστρατεία του, αλλά είναι τρόπος ζωής και υπέγραψαν, ως ιδρυτικά μέλη, το καταστατικό με το οποίο δημιουργείτο ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ιππικού-Τεθωρακισμένων. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που σχεδιάζουμε για το τρέχον έτος, θα τιμήσουμε τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου με αναμνηστικό δίπλωμα στο τέλος της σημερινής εκδηλώσεως.

4. Κύριες δραστηριότητες του Συνδέσμου το έτος 2015

α. Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου παρέστησαν στην τελετή παραδόσεως –παραλαβής των καθηκόντων του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού από τον Στρατηγό κ. Χρήστο Μανωλά στον Αντιστράτηγο του Όπλου μας κ. Τελλίδη Βασίλειο.

β. Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου παρέστησαν στην εκδήλωση αλλαγής της Διοικήσεως του ΚΕΤΘ από τον Ταξίαρχο κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο στον Ταξίαρχο κ. Υφαντή Γεώργιο παρουσία του Α΄Υ /ΓΕΣ Αντιστρατήγου κ. Θωμαϊδη Δημητρίου και του Διευθυντού του Όπλου Υποστρατήγου κ. Κυριάκου Δημητρίου.

γ. Την Τρίτη 26 Μαϊου 2015 ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου επισκέφθηκαν εθυμοτυπικώς στο γραφείο του το ΥΦΕΘΑ και μέλος του Συνδέσμου μας Υποστράτηγο ε.α κ. Τόσκα Νικόλαο

δ. Στις 15 Μαϊου 2015 ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου παρευθέθηκαν στην επετειακή εκδήλωση με την ευκαιρία της «9ης Μαϊου ημέρας της Ευρώπης», την οποία οργάνωσε η Ένωση των Φίλων της ΕΕ ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΟΥΜΑΝ Ελλάδος. Πρόεδρος του ΔΣ της Ενώσεως είναι ο διαπρεπής Δικηγόρος και παλαιό μέλος του Συνδέσμου Έφεδρος Ανθυπίλαρχος κ. Θανασούλιας Ανδρέας, ο οποίος από ετών προσκαλεί το ΣΑΙΤΘ σε όλες τις εκδηλώσεις της Ενώσεως Ρ. ΣΟΥΜΑΝ. Η επετειακή εκδήλωση έλαβε χώρα στην Αθηναϊκή Λέσχη παρουσία πολλών προσωπικοτήτων όλης της χώρας.

ε. Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 Ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου παρέστησαν στην αλλαγή της Διοικήσεως της Σχολής Τεθωρακισμένων από τον Συνταγματάρχη (ΤΘ) Ζιωτόπουλο Χρήστο στο Συνταγματάρχη (ΤΘ) κ. Γιαννόπουλο Αναστάσιο, που έγινε παρουσία του Διευθυντού ΓΕΣ/ΔΙΤ Υποστρατήγου κ. Κυριάκου Δημητρίου και του Διοικητού ΚΕΤΘ Ταξιάρχου κ. Υφαντή Γεωργίου.

ζ. Την 19 Ιουνίου 2015 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου επισκέφθηκαν εθιμοτυπικώς στο γραφείο του τον Διοικητή της Σχολής Εθνικής Αμύνης Αντιστράτηγο Τεθωρακισμένων κ. Θωμαϊδη Δημήτριο.

η. Στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Πρόεδρος και ο Ειδικός Γραμματέας του Συνδέσμου επισκέφθηκαν το Μέτσοβο προκειμένου να γίνει έλεγχος και η παραλαβή του έργου της αποπερατώσεως του περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου με την παρουσία του εργολάβου κ. Ντάφλη Γεωργίου και του Μηχανικού κ. Φαναρτζή Δημητρίου, εκπροσώπου του Εφοπλιστού κ. Μαρτίνου Αθανασίου, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο μέρος στο κόστος των εργασιών.

θ. Στις 20 Οκτωβρίου 2015, ύστερα από πρόταση του ΔΣ του Συνδέσμου και έγκριση της ΔΙΤ/ΓΕΣ επισκεφθήκαμε το ΚΕΤΘ, όπου παρακολουθήσαμε σχετικό πρόγραμμα, που είχε ετοιμάσει το Κέντρο, και περιελάμβανε ενημερώσεις, ξενάγηση στις εγκαταστάσεις και τα υλικά του ΚΕΤΘ, επίσκεψη και ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς χώρους της Σχολής ΤΘ κ.λ.π. Η επίσκεψη αυτή οργανώθηκε προς τιμήν του μεγάλου μας δωρητού Εφέδρου Ανθυπιλάρχου κ. Αφεντάκη Κωνσταντίνου, ο οποίος για λίγες μόνο ημέρες ήλθε στην Ελλάδα από το Τορόντο του Καναδά, για να παραστεί στην τελετή που έγινε στο Μνημείο του Μετσόβου, με την ευκαιρία ολοκληρώσεως του περιβάλλοντος χώρου. Η υποδοχή και η ξενάγηση εκ μέρους του Διοικητού ΚΕΤΘ, Διοικητού Σχολης ΤΘ και των Αξιωματικών υπήρξε άψογη. Ο κ. Αφεντάκης κατά τις προσφωνήσεις και την ανταλλαγή αναμνηστικών έμεινε κατενθουσιασμένος από την υποδοχή και τις εν γένει τιμές που του έγιναν και φεύγοντας δήλωσε ότι οι ημέρες αυτές που έζησε με τους συναδέλφους θα του μείνουν αξέχαστες.

ι. Από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2015, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητού ΧΧ ΤΘΜ Υποστρατήγου κ. Δοκμετζόγλου Βασιλείου, σύσωμο το ΔΣ του Συνδέσμου πραγματοποίησε επίσκεψη στις έδρες της ΧΧ ΤΘΜ και των 4 ΤΘΤ.

Κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς μας στους Σχηματισμούς του Όπλου μας διαπιστώσαμε και επιβεβαιώσαμε τους άρρηκτους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ ε.ε. και ε.α. στελεχών του Όπλου μας, αισθανθήκαμε για άλλη μια φορά υπερήφανοι για τον επαγγελματισμό, την πειθαρχία και το υψηλό φρόνημα των στελεχών μας και όπως μας διαβεβαίωσαν οι Διοικητές των Σχηματισμών, παρά την οικονομική κατάσταση και την έλλειψη προσωπικού, οι Σχηματισμοί μας βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως και επιχειρησιακής ετοιμότητας το δε ηθικό του προσωπικού είναι ακμαίο.

κ. Από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2015 ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε 3ήμερη εκδρομή στο Μέτσοβο, προκειμένου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου να λάβει χώρα στο χώρο του Μνημείου Ιππικού η καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμήν των πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών της Μεραρχίας Ιππικού, η οποία αντιμετώπισε επιτυχώς την επίλεκτη Μεραρχία Αλπινιστών ΤΖΟΥΛΙΑ και έτρεψε σε φυγή τους εισβολείς μέχρι την Πρεμετή και συγχρόνως να γίνουν τα εγκαίνια του άρτι αποπερατωθέντος περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου και η τοποθέτηση των μαρμάρινων πλακών με τα ονόματα των πεσόντων. Τις ομιλίες και τις λοιπές λεπτομέρειες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τελετής θα τις δείτε σε βίντεο που θα προβληθεί στο τέλος της παρούσης διαδικασίας. Ύστερα από προσπάθεια του Συνδέσμου πολλών ετών και με την οικονομική βοήθεια των μελών, φίλων και ειδικότερα άλλων φορέων, το όραμα έγινε πραγματικότητα και έτσι το Μνημείο, στην ολοκληρωμένη του πλέον μορφή, στέκει αγέρωχο , επιβλητικό και μεγαλοπρεπές, ακτινοβολεί αισιοδοξία και εθνική υπερηφάνεια, χαλυβδώνει τις ψυχές μας και μας θυμίζει ότι, η ελευθερία και η ανεξαρτησία ενός έθνους-κράτους δεν χαρίζεται, αλλά κατακτάται με αγώνες και ανθρώπινες θυσίες, απέναντι σε εκείνους που την επιβουλεύονται.

λ. Όπως κάθε χρόνο ο Συνδεσμος πραγματοποίησε στις 27 Νοεμβρίου 2015 στη ΛΑΕΔ την ετήσια χοροεπερίδα, στην οποία συμμετείχαν αρκετά μέλη και φίλοι του Συνδέσμου. Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Α’Υ/ΓΕΣ αντιστράτηγος κ. Θωμαϊδης Δημήτριος, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ, Οι διευθυνταί του Α’ και Δ’ Κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγοι κ.κ. Γκατζογιάννης Κ. Και Στεφανής Αλκιβιάδης, ο Επίτιμος Α/ΓΕΣ κ. Ζιαζιάς Κων. και ο π. ΑΝΥΕΘΑ Πρέσβης ε.τ. κ. Γεωργίου Γεώργιος. Η παροχή υπηρεσιών ήταν άψογη και η ζωντανή μουσική με ωραία τραγούδια δημιούργησε μεγάλο κέφι και ο χορός άναψε για τα καλά.

μ. Στις 21 Νοεμβρίου 2015 Ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου παρέστησαν σε συνεστίαση παλαιών ΥΕΑ, που έγινε σε γνωστή Ταβέρνα της Π. Πεντέλης (Άγγελος) ιδιοκτησίας Εφέδρου Ανθυπιλάρχου μέλους του Συνδέσμου. Την πρωτοβουλία της συναντήσεως αυτής είχε το μέλος του Συνδέσμου ο Έφεδρος Ανθυπίλαρχος κ. Γερομήτσος Στάμος και στην οποία παραβρέθηκαν ΥΕΑ των σειρών 103(72Γ), 105(73Α), 106(73Β), 108(73Δ), 109(74Α), 110(74Β), 111(74Δ), 119(75ΣΤ), και 142(79Ε). Ήταν πράγματι μια καταπληκτική βραδιά και δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς Εφέδρους Αξιωματικούς να γνωρίσουν τον Σύνδεσμό μας και να εγγραφούν ως Τακτικά μέλη.

ν. Την 24η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Κυριακή, έπειτα από την ευγενική πρόσκληση του Διοικητού ΚΕΤΘ Ταξιάρχου κ. Υφαντή Γεωργίου, επισκεφθήκαμε το Κέντρο με τις συζύγους μας. Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί ε.ε Ανώτατοι Αξιωματικοί του Όπλου μας και ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Τελλιδης Βασίλειος με τη σύζυγό του. Είναι ο 15ος χρόνος που πραγματοποιείται η επίσκεψη αυτή και έχει ήδη καταστεί θεσμός. Το πρόγραμμα περιλάμβανε : α. Συγκέντρωση των προσκεκλημένων στην Λέσχη Αξιωματικών του ΚΕΤΘ και παράθεση καφέ β.. Συγκέντρωση ανδρών στην μεγάλη αίθουσα όπου έγινε ενημέρωση από τον Διευθυντή του Όπλου μας Υποστράτηγο κ. Κυριάκο Δημήτριο, η οποία αφορούσε στα διάφορα θέματα που απασχολούν το Όπλο μας, με έμφαση στην εκπαίδευση, την οργάνωση, το έργο, τις εξελίξεις και τις προοπτικές του Όπλου μας. Ήταν πράγματι μία πλήρης και εμπεριστατωμένη ενημέρωση και όχι μία τυπική συνηθισμένη. Μετά τον Διευθυντή του Όπλου μας έγινε ενημέρωση για το έργο την οργανωτική δομή και τις δυνατότητες του προσωπικού του Στρατού Ξηράς από τον Διευθυντή της ΔΟΡ/ΓΕΣ. Στη συνέχεια στη Λέσχη Αξιωματικών έγινε η κοπή της βασιλόπιτας και η παράθεση εκλεκτού γεύματος.

ξ. Ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου συμμετείχαν σε όλες τις εκδηλώσεις του ΚΕΤΘ και της Σχολής Τεθωρακισμένων.

ο. Ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου παρέστησαν στις επικήδειες τελετές των αποβιωσάντων συναδέλφων μελών του Συνδέσμου

π. Το ΔΣ του Συνδέσμου δίνει το παρόν σε εκδηλώσεις του Στρατού μας, αδελφών Συνδέσμων και Ενώσεων, διότι πιστεύει ότι με την συμμετοχή του αναβαθμίζεται η θέση του Συνδέσμου μας.

 

5. Με την ανάληψη των καθηκόντων το ΔΣ του Συνδέσμου που προήλθε από τις αρχαιρεσίες του Μαρτίου 2015 έθεσε 15 μακροπρόθεσμους-μεσοπρόθεσμους στόχους . Θα αναφερθώ παρακάτω μόνο σε εκείνους τους στόχους που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή ευρίσκονται σε εξέλιξη :

α. Όπως αναφέραμε προηγουμένως με τη διευθέτηση του περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου Ιππικού και την τοποθέτηση των μαρμάρινων πλακών με τα ονόματα των πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών Ιππέων κατά το έπος του 1940, ολοκληρώθηκε ο μεγάλος στόχος της κατασκευής και εγκαταστάσεως του Μνημείου Ιππικού στο Μέτσοβο, έργο με το οποίο αφενός εκπληρώσαμε ένα χρέος προς τους πεσόντες και αφετέρου αναδείξαμε την ιστορία του Όπλου μας της συγκεκριμένης περιόδου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ.

Β. Ο στόχος για την εγγραφή στο Σύνδεσμο μεγάλου αριθμού μελών μας έχει επιτευχθεί κατά μεγάλο μέρος αφού ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνει και μέχρι τώρα αριθμούμε 550 Τακτικά και Αρωγά μέλη. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι αποστέλλονται επιστολές σε συναδέλφους (μονίμους και εφέδρους) των οποίων γνωρίζουμε τις διευθύνσεις και τους προτρέπουμε να εγγραφούν, το αποτέλεσμα δε είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανταποκρίνεται. Έχουμε επίσης εγγραφή μελών Εφέδρων Ανθυπιλάρχων που πρόσφατα αφυπηρετούν, καθόσον γνωρίζουν για τον Σύνδεσμο από τις επισκέψεις του Προέδρου και μελών του ΔΣ στο ΚΕΤΘ κατά τις τελετές ονομασίας σε ΔΕΑ των ΥΕΑ και απευθύνουμε προς αυτούς Χαιρετισμό και τους γίνεται ενημέρωση σχετικώς με τον Σύνδεσμό μας και την δυνατότητα συμμετοχής τους.

Γ. Η στενή επαφή μας με το ΚΕΤΘ, τη Σχολή ΤΘ και τη Διεύθυνση του Όπλου αποδίδει καρπούς και όσον αφορά την οικονομική και άλλη υποστήριξη και όσον αφορά τη βοήθεια για τη σύνταξη του περιοδικού μας.

Δ. Έχουμε δημιουργήσει τη δική μας ιστοσελίδα (http://www.saith.gr) στο διαδίκτυο, την οποία προτρέπουμε να επισκέπτονται όσοι έχουν σχετική πρόσβαση, αφού εκεί θα βρίσκουν τις εκδηλώσεις μας και άλλα νέα του Συνδέσμου, τα κυριότερα άρθρα του περιοδικού μας και όχι μόνο και πολλά χρήσιμα στοιχεία που αφορούν το Σύνδεσμό μας. Την ιστοσελίδα μας δημιούργησε την αναβαθμίζει και την ενημερώνει συνεχώς το μέλος του Συνδέσμου μας Έφεδρος Ίλαρχος κ. Πετρίδης Λιβέριος τον οποίον και ευχαριστούμε θερμά.

Ε.Το περιοδικό του Συνδέσμου. Έχουμε την αίσθηση ότι μέσα στο χρόνο που πέρασε και παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η δομή, η εμφάνιση και το περιεχόμενο του περιοδικού μας έχει βελτιωθεί σημαντικά. Απόδειξη τούτου είναι αφενός μεν τα δικά σας ευμενή σχόλια, αφετέρου δε το ενδιαφέρον που δείχνουν φίλοι του Συνδέσμου να γραφτούν συνδρομητές. Οι προσπάθειές μας θα είναι συνεχείς για τη βελτίωσή του. Λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και δεδομένου ότι πληρώνουμε στο τυπογραφείο του ΓΕΣ ολόκληρο το ποσόν εκτυπώσεως, σύν τα ακριβά ταχυδρομικά, η συνέχιση εκδόσεως του περιοδικού μας καθίσταται προβληματική. Γι’ αυτό απευθύναμε επιστολή στα μέλη μας και στον μεγάλο αριθμό των αποδεκτών μη μελών που δεν καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους των 20 ΕΥΡΩ να το πράξουν. Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούν.

 

6. Προγραμματισμός για το 2016

α. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την ολοκλήρωση ή δρομολόγηση και των υπολοίπων μεσοπρόθεσμων-μακροπρόθεσμων στόχων που έχουμε θέσει.

β. Θα προγραμματίσουμε και αυτό το χρόνο να γίνει μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θανόντων συναδέλφων του Όπλου μας, είτε έπεσαν στα πεδία των μαχών είτε απεβίωσαν σε ειρηνική περίοδο.

γ. Έχουμε προγραμματίσει ημερήσια εκδρομή στο Σούνιο-Λαύριο στις 10 Απριλίου 2016.

δ. Στα πλαίσια των εορτασμών για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου προγραμματίζουμε μεγάλη εκδήλωση τον Οκτώβριο στο Πολεμικό Μουσείο με ομιλίες, προβολή βίντεο από την ιστορία και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου, δεξίωση κλπ.

ε. Θα πραγματοποιήσουμε την ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου τον μήνα Νοέμβριο στη ΛΑΕΔ.

η. Έχουμε προτείνει στο ΓΕΣ α. Το Μνημείο Ιππικού να καταχωρηθεί στον πίνακα των Μνημείων του ΓΕΣ. β. Η εκδήλωση που θα γίνεται στο Μέτσοβο να τελεί υπό την αιγίδα του ΓΕΣ μέσω της ΔΙΤ/ΓΕΣ, έτσι ώστε να δίδεται μεγαλύτερη αίγλη και επισημότητα. Τις εξελίξεις των θεμάτων αυτών τις παρακολουθούμε.

 

7. Κατά τις ετήσιες κρίσεις Αξιωματικών έτους 2016

Ο Αξιωματικός του Όπλου μας Αντιστράτηγος Τελλίδης Βασίλειος παραμένει για δεύτερο χρόνο ως Α/ΓΕΣ. Αποστρατεύτηκε ο ΓΕΠΣ Αντιστράτηγος ΤΘ κ. Δεβετζής Νικόλαος και προήχθησαν στο βαθμό του Αντιστρατήγου οι Υποστράτηγοι ΤΘ κ.κ. Γκατζογιάννης Κωνσταντίνος και Στεφανής Αλκιβιάδης και τοποθετήθηκαν ο μεν πρώτος ως Επιτελάρχης του ΓΕΕΘΑ και ο δεύτερος ως Διοικητής του Γ’ ΣΣ.

 8. Γενικά

 Κατά το χρονικό διάστημα που πέρασε από την προηγούμενη Γενική μας Συνέλευση απεβίωσαν οι παρακάτω συνάδελφοι-μέλη του Συνδέσμου :

(α) Αντιστράτηγος ε.α Δρίτσας Βασίλειος

(β) Επίλαρχος ε.α. Χριστοδουλόπουλος Δημήτριος

(γ) Υποστράτηγος ε.α. Παπουτσής Ανδρέας

(δ) Υποστράτηγος ε.α. Καρακόλης Νικόλαος

(ε) Ταξίαρχος ε.α. Πεζάς Ιωάννης

(ζ) Συνταγματάρχης ε.α. Βούλγαρης Παναγιώτης

(η) Υποστράτηγος ε.α. Πικραμένος Νικόλαος

(θ) Υποστράτηγος ε.α. Πετρομιχελάκης Ζαχαρίας

(ι) Ταξίαρχος ε.α. Αθανασόπουλος Βασίλειος

(κ) Συνταγματάρχης ε.α. Βερτέλης Κωνσταντίνος

(λ) Ανχης ΤΧ ε.α. Ζέρβας Κων/νος

(μ) Αντιστράτηγος ε.α. Τραϊτόρος Γεώργιος

Ας είναι αιωνία η μνήμη όλων των μνημονευθέντων παραπάνω συναδέλφων. Παρακαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. 

9. Επίλογος

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε θερμά να συμμετέχετε ενεργά στις διάφορες εκδηλώσεις μας, γεγονός που θα μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε το δημιουργικό μας έργο. Η συμμετοχή σας μπορεί να εκδηλωθεί και να πραγματοποιηθεί με διαφόρους τρόπους όπως : α. Με εκδήλωση ενδιαφέροντος από νέους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στα προσεχή ΔΣ του Συνδέσμου β. Με συγγραφή θεμάτων στο περιοδικό μας. γ. Με το να δώσετε ονόματα συναδέλφων, ώστε εμείς, στέλνοντας τα κατάλληλα έγγραφα να τους προτρέψουμε να γίνουν μέλη του Συνδέσμου μας. δ. Με υποδείξεις πηγών χρηματοδοτήσεως του Συνδέσμου μας. ε. Με διατύπωση σκέψεων και ιδεών.