Η εκδήλωση για τα 70 χρόνια του Όπλου ΤΘ θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΤΘ την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
2016 και η εκδήλωση για τα 20 χρόνια του Συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016. Λεπτομέρειες θα σας γνωρίσουμε εγκαίρως με επιστολές.