Τελετή Απονομής Μαύρου Μπερέ  στους νέους Αρματιστές και Απολυομένων Μαυροσκούφηδων

????????????????????????????????????

       Πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ» η τελετή των απολυομένων μαυροσκούφηδων της 2015Β ΕΣΣΟ και η τελετή απονομής μαύρου μπερέ στους αρματιστές της 2016Β ΕΣΣΟ της ΧΧ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.