Την 14 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΕΔ, όπως ήταν προγραμματισμένο και είχε κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα και στο περιοδικό, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Τις εργασίες της συνελεύσεως τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης ε.τ. πρώην ΑΝΥΕΘΑ και Εφ.Επχος κ. Γεωργίου Γεώργιος, ο Επίτημος Α/ΓΕΣ Στρτγος ε.α. κ. Ζιαζιάς Κωνσταντίνος , ο Δήμαρχος Πεντέλης κ. Στεργίου-Καψάλης Δημήτριος, ο Πρόεδρος του ΜΤΣ και Μέλος του Συνδέσμου μας Ταξχος ε.α. κ. Κουτσογιαννόπουλος Χρήστος και ο Πρόεδρος της ΠΟΣ Ταξχος ε.α. κ. Νικολόπουλος Βασίλειος.

Με την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υπτγος ε.α. κ. Παπαδογεωργόπουλος Χρήστος καλωσόρισε τους συνέδρους και ευχήθηκε Καλή Χρονιά σε όλους και πρότεινε για το προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως τα παρακάτω μέλη: α)Αντγο ε.α. κ. Καγκιούζη Στυλιανό ως πρόεδρο, β) Επχο κ.Κοσκέρη Γρηγόριο ως γραμματέα και γ) Εφ. Ανθλχο κ. Γερομήτσο Στάμο ως μέλος. Η Γεν. Συνέλευση τους ενέκρινε και άρχισε η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνελεύσεως, αφού διεπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνελεύσεως και κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρο του ΔΣ για τον απολογισμό των πεπραγμένων του έτους 2017 και των προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του 2018. Στην ομιλία του για τον απολογισμό του έτους 2017, ο Πρόεδρος του ΔΣ, εστίασε σε τρία βασικά σημεία: α) Στην ολοκλήρωση του έργου του Μνημείου Ιππικού στο Μέτσοβο, β) στην απρόσκοπτη έκδοση – κυκλοφορία του περιοδικού και γ) στην εγγραφή αρκετών νέων Μελών Μονίμων και κυρίως Εφέδρων. Μετά ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κάλεσε στο βήμα τον Ταμία του Συνδέσμου Ταξχο ε.α. κ. Μιχαηλίδη Γεώργιο προκειμένου να προβεί στον οικονομικό απολογισμό και τελευταίο κάλεσε τον Πρόεδρο της Εξελεκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου Εφ. Επχο κ. Μαρκουλή Δημήτριο, ο οποίος όπως ανέφερε,μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε στα οικονομικά του Συνδέσμου διεπίστωσε ότι όλα έχουν καλώς και ζήτησε την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε οικομική ευθύνη την οποία και ενέκρινε η Γ.Σ. Αφού δεν υπήρχαν ερωτήσεις ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρο του ΜΤΣ Ταξχο ε.α. κ. Κουτσογιαννόπουλο Χρήστο και μέλος του Συνδέσμου μας, προκειμένου να ενημερώσει τους συνέδρους για τα θέματα του ΜΤΣ. Ακολούθως κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρο της ΠΟΣ Ταξχο ε.α. κ. Νικολόπουλο Βασίλειο για να ενημερώσει για τα θέματα της ΠΟΣ.

Ακολούθως και σύμφωνα με το πρόγραμμα άρχισε η διαδικασία των αρχαιρεσιών. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέγνωσε τα ονόματα των υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά και ένας –ένας υποψήφιος παρουσιαζόταν στους συνέδρους, ξεχωριστά για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Ψήψησαν 85 Μέλη του Συνδέσμου και από την καταμέτρηση των ψήψων αναδείχθηκαν:

Για το ΔΣ

1. Αντγος ε.α. Παπαδογεωργόπουλος Χρήστος

2. Αντγος ε.α. Κυριάκος Δημήτριος

3. Αντγος ε.α. Μεντεσίδης Χαράλαμπος

4. Αντγος ε.α. Παπαποστόλου Σεραφείμ

5. Ταξχος ε.α. Μιχαηλίδης Γεώργιος

6. Σχης (ΤΘ)ε.α. Σταματογιαννάκης Μιχαήλ

7. Αντγος ε.α. Μπαλτζώης Ιωάννης

Για την Ε.Ε.

1. Εφ.Υπλχος Θεοδοσίου Θεόδωρος

2. Εφ. Ανθλχος Σιάνης Σταμάτιος

3. Αντγος ε.α. Σπυρίδων Δημήτριος

Με το τέλος της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Γ.Σ., αφού ευχαρίστησε όλους τους συνέδρους για τη συμμετοχή τους, κήρυξε την λήξη των εργασιών της συνελεύσεως και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο νέο ΔΣ και την νέα ΕΕ του Συνδέσμου.