Του Δημήτρη Λακαφώση Αντιστρατήγου ε.α.

Η Ελλάδα λαμβάνει δόση €15 δις και έχει μία παράταση της περιόδου χάριτος για τα δάνεια κατά 10 χρόνια ως και μία επιμήκυνση 10 χρόνια. Η μεταμνημονιακή επιτήρηση είναι ενισχυμένη έναντι των άλλων χωρών της ίδιας περίπτωσης. Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, συμπεριλαμβάνονται:


1. Στα €15 δις η τελευταία δόση
Εκταμίευση της πέμπτης και της τελευταίας δόσης του προγράμματος του ESM €15 δις.Τα €5.5 δις χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του χρέους, ενώ τα €9.5 δις για ταμειακό απόθεμα προς εξυπηρέτηση του χρέους σε περίπτωση ανάγκης.
Η Ελλάδα βγαίνει από το πρόγραμμα με ταμειακό απόθεμα €24,1 δις, το οποίο καλύπτει τις δανειακές ανάγκες για περίπου 22 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος. 
2. Πρωτογενές πλεόνασμα
Η Ελλάδα διατηρεί πρωτογενές πλεόνασμα 3.5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και 2.2% του ΑΕΠ από το 2023 μέχρι περίπου το 2060. Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας παραμένουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το χρέος μειώνεται σταθερά.
Μεταξύ των μέτρων συμπεριλαμβάνονται και η περικοπή των συντάξεων, η μείωση του αφορολογήτου και η ασφυκτική και διαρκή επιτήρηση για την εφαρμογή τους.
3. Ενισχυμένη εποπτεία στη μεταμνημονιακή εποχή
Οι θεσμοί, συμπεριλαμβανομένου και του ΔΝΤ, έρχονται στην Αθήνα κάθε τρίμηνο και αξιολογούν την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, στα δημοσιονομικά και στις μεταρρυθμίσεις. Στο τέλος κάθε αξιολόγησης συντάσσουν έκθεση που υποβάλλεται στο Eurogroup και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση δημοσιοποιείται και από τις αγορές, γεγονός που σημαίνει ότι αξιολογούνται οι επιδόσεις της χώρας. Οι θεσμοί εισηγούνται –στην ουσία επιβάλλουν– διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση παρεκκλίσεων. Σε ό,τι αφορά τη μεταμνημονιακή εποπτεία, τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους πρέπει να περιέχουν κίνητρα που διασφαλίζουν ισχυρή και συνεχή εφαρμογή από την Ελλάδα των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.
Εξάλλου, από το Eurogroup γίνεται αναφορά στις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες κατά των εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ και άλλων στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ, καλώντας τους θεσμούς να παρακολουθούν την πορεία τους στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής επιτήρησης.
4. Επιστροφή κερδών στα ελληνικά ταμεία 
Επιστροφή στα ελληνικά ταμεία των κερδών από τα ομόλογα που έχουν οι κεντρικές τράπεζες ως η συμφωνία μεταξύ εθνικών κεντρικών Τραπεζών και και ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας (ANFA) και η συμμετρική πολλαπλή διαδικασία (SMP), που αντιστοιχούν σε περίπου €4 δις. Τα κέρδη επιστρέφονται στην Ελλάδα σε δύο ισόποσες δόσεις, το Δεκέμβριο και τον Ιούνιο, με αρχή το 2018, μέχρι τον Ιούνιο του 2022, μέσω του ειδικού λογαριασμού του ESM και χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Κάθε δόση υπολογίζεται σε €1,2 δις. 
5. Νέα ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους 
Το Εurogroup συμφώνησε για μία νέα ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους από τους θεσμούς στο τέλος του 2032 και αποφασίζεται αν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης, για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι για τις χρηματοδοτικές ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους. Επανεξέταση στο τέλος της περιόδου χάριτος, το 2032, εάν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα χρέους, ενώ γίνεται αναφορά στη συμφωνία του Μαΐου του 2016 για ’’μηχανισμό’’, ο οποίος θα ενεργοποιείται στην περίπτωση πολύ δυσμενέστερου απρόοπτου μακροοικονομικού θέματος.
6. Γαλλικός μηχανισμός για το χρέος 
Αντί γαλλικού μηχανισμού, που συζητείτο τους τελευταίους μήνες έντονα και συνέδεε αυτόματα το ύψος της ανάπτυξης με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, το Εurogroup συμφώνησε σε πολύ γενικότερο και λιγότερα φιλόδοξο μηχανισμό, ο οποίος ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ένα δυσμενέστερο και απρόοπτο μακροοικονομικό θέμα. Με την ενεργοποίηση, λαμβάνονται μέτρα όπως περαιτέρω αναδιάρθρωση του χρέους με ανώτατο όριο και παρατάσεις των πληρωμών τόκων του δανείου του EFSF, στο βαθμό που είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα του χρέους. 
7. Συμμετοχή ΔΝΤ στη μεταμνημονιακή επιτήρηση
Παρόλο που το πρόγραμμα του Ταμείου δεν ενεργοποιίται, το ΔΝΤ επιβεβαίωσε τεχνική συμμετοχή στη μεταμνημονιακή επιτήρηση μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αναμένεται προσεχώς κλιμάκιο του Ταμείου για έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους σύμφωνα με το άρθρο 4 που κάνει για όλα τα κράτη-μέλη που ΔΝΤ. Εκεί, πιθανότατα παρουσιάζει μία όχι ξεκάθαρη θέση για το κατά πόσον το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο.

Διαπιστώσεις- Σχόλια 
- Περιλαμβάνεται 10ετή επέκταση των δανείων περίπου €130 δισ. του EFSF, 10ετή αναβολή της καταβολής των τόκων ως και εκταμίευση δόσης €15 δις.
- Το ‘’μαξιλάρι ασφαλείας’’(€24,1) αρκεί για τουλάχιστον 22 μήνες και χρησιμοποιείται για τη μείωση το χρέους στην οικονομία, όπως για την εξαγορά δανείων από το ΔΝΤ.
- Η Ελλάδα να διατηρεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3.5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και 2.2% του ΑΕΠ από το 2023 έως περίπου το 2060.
- Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας πρέπει να παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το χρέος μειώνεται σταθερά.
- Μεταξύ των μέτρων συμπεριλαμβάνονται και η περικοπή των συντάξεων, η αύξηση του φόρου με μείωση του αφορολογήτου και η ασφυκτική και η διαρκή επιτήρηση για την εφαρμογή τους. 
- Δεν πρόκειται για 4ο μνημόνιο, αλλά για ενισχυμένη μεταμνημονιακή επιτήρηση με την ολοκλήρωση της τελευταίας 4ης αξιολόγησης.
- Μετά την 21η Αυγούστου με το τέλος των μνημονίων, με πρόβλεψη αισιοδοξίας, το χρέος είναι πια βιώσιμο και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις αγορές και επενδύσεις, ανάλογα με την εμπιστοσύνη που αποκτάται. 
- Για την επόμενη έξοδο στις αγορές, προαναγγέλονται 4-5 προσπάθειες τα επόμενα 2 χρόνια, με τον ακριβή χρόνο να αποτελεί τεχνοκρατική απόφαση του Οργανισμού διαχείρισης δημοσίου χρέους (ΟΔΔΗΧ).
- Ο λαός δοκιμάσθηκε σκρηρά επί 8 χρόνια και πρέπει πολύ γρήγορα να δει αποτελέσματα στην τσέπη του.