Στις 20 Ιουνίου 2024, αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συνδέσμου μας, αποτελούμενη από το Πρόεδρο, Αντιστράτηγο ε.α. Δημήτριο Κυριάκο και τα Μέλη του ΔΣ και της ΕΕ, Αντιστράτηγο ε.α. Παπαποστόλου Σεραφείμ, Αντιστράτηγο ε.α. Μόσχο Κοσμά και Έφεδρο Υπίλαρχο Τζεβελέκη Σπύρο, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στην έδρα της XXIVης ΤΘΤ στο Λιτόχωρο στο Στρατόπεδο ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ.

Το Λιτόχωρο και η συγκεκριμένη Ταξιαρχία, αποτελούν το μοναδικό τόπο και την μοναδική έδρα Σχηματισμού του Όπλου μας, που την έχουν επισκεφθεί όλα τα μόνιμα στελέχη που υπηρέτησαν στα Τεθωρακισμένα, λόγω του πεδίου Βολής Αρμάτων Λιτόχωρου (ΠΒΑΛ) που βρίσκεται κοντά και ανήκει οργανικά στη Ταξιαρχία. Δεν υπάρχει παλαιότερο στέλεχος που να μην έχει εκπαιδευτεί και πραγματοποιήσει βολές στο Πεδίο Αρμάτων Λιτοχώρου.

Σύντομη Ιστορία της XXIV ΤΘΤ

Η 1η Διοίκηση Μάχης (ΔΜΑ) που το 1979, μετονομάστηκε και αναδιοργανώθηκε σε XXIVη Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, δεν είναι και η πρώτη Διοίκηση Μάχης που συγκροτήθηκε στο Όπλο μας. Πρώτη συγκροτήθηκε, το 1958, η 3η ΔΜΑ (σημερινή ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ), ακολούθησε το 1959, η 2η ΔΜΑ (σημερινή XXV ΤΘΤ) και το 1960 συγκροτήθηκε η 1η ΔΜΑ, ως η τρίτη ΔΜΑ της νεοσύστατης, τότε, ΧΧης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας (ΤΘΜ).

Συγκεκριμένα, η 1η Διοίκηση Μάχης συγκροτήθηκε, το 1960, στη Θεσσαλονίκη, στο Στρατόπεδο ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, ως η τρίτη Διοίκηση Μάχης της ΧΧης ΤΘΜ που προήλθε, το 1956, από αναδιοργάνωση της πρώην IXης Μεραρχίας Πεζικού, με έδρα τη Βέροια. Το επόμενο έτος, το 1957, η ΧΧη ΤΘΜ μετακινήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Στρατόπεδο ΠΕΔΙΟΝ του ΑΡΕΩΣ.

Το 1971, η τότε 1η ΔΜΑ μεταστάθμευσε στο Λιτόχωρο και από τότε παραμένει εκεί. Το 1979, όντας εξοπλισμένη με άρματα Μ 48, αναδιοργανώθηκε και μετονομάστηκε σε XXIV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, υπαγόμενη υπό την XX ΤΘΜ.

Τα έτη 1983 – 1984 αντικαθιστά το κύριο αρματικό της δυναμικό, με άρματα LEO 1GR. Το 2000, μετονομάζεται, για λόγους διατήρησης της ιστορικής παράδοσης, σε «XXΙV ΤΘΤ – 1ο Σύνταγμα Ιππικού – Φλώρινα». Έκτοτε η Ταξιαρχία αποτελεί συνεχιστή της ιστορίας και των παραδόσεων του 1ου Συντάγματος Ιππικού (1ου Σ.Ι.), τη σημαντικότερη ιστορική δράση του οποίου, αποτελεί η απελευθέρωση της Φλώρινας το 1912.

Το 2004, η Ταξιαρχία αλλάζει υπαγωγή και τίθεται υπό διοίκηση της ΙΙας Μηχανοκίνητης Μεραρχίας. Αυτό θα διαρκέσει, μόλις, μέχρι το επόμενο έτος, οπότε και θα υπαχθεί υπό το Α’ Σώμα Στρατού. Το 2005 η Ταξιαρχία αντικαθιστά, εκ νέου, το αρματικό της δυναμικό και παραλαμβάνει άρματα LEO 1A5, τα οποία διατηρεί μέχρι σήμερα. Το 2013 τίθεται υπό την 1η Στρατιά (Λάρισα) με διάθεση από την περίοδο της ειρήνης στην ΧΧη ΤΘΜ.

Αναμνηστική Φωτογραφία στην Είσοδο του Διοικητηρίου της Ταξιαρχίας. Διακρίνονται τα Μ’ελη του ΔΣ και της ΕΕ του ΣΑΙΤΘ, ο Ταξχος Διοικητής κ. Νάκος Λάζαρος, Ο Υποδιοικητής, Σχης(ΠΖ) κ. Κολιός Βασίλειος και οι Έφεδροι Συνάδελφοι Πόδας Δημήτριος και Μπατζώνης Χρήστος.
Επίδοση Αναμνηστικού του ΣΑΑΙΤΘ στο Στρατηγό Διοικητή του Γ’ ΣΣ NDC-GR
Post Visitors:119