Σε δυο κύριες κατευθύνσεις εδράζεται το όραμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Άγγελου Χουδελούδη για τον εκσυγχρονισμό του Πεζικού. Η πρώτη σχετίζεται με την υλοποίηση ενός προγράμματος αναβάθμισης ενός μέρους από τα υφιστάμενα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ-113 ενώ η δεύτερη με την απόκτηση ενός ικανοποιητικού αποθέματος Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης προκειμένου να διατεθούν στις Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες του Δ Σώματος Στρατού. Προς τη δεύτερη κατεύθυνση λαμβάνουν χώρα συζητήσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Γερμανίας.

Ήδη όμως ένας μεγάλος αριθμός Marder 1 A3 έχει διατεθεί προς τη Γερμανία ενώ είναι σίγουρο πως οι Γερμανοί θα αποδέσμευαν Marder 1 A3 υπό το πλαίσιο ενός προγράμματος πρόσκτησης νέου ΤΟΜΑ διαθέτωντας για τον Ελληνικό Στρατό απόθεμα Marder 1 A3 ως «ενδιάμεση λύση». Κάτι τέτοιο όμως δεν διαφαίνεται για το άμεσο μέλλον. Συνεπώς, το ΓΕΣ στρέφεται προς τον Αμερικανικό Στρατό με στόχο να αποκτηθεί ικανός αριθμός μεταχειρισμένων ΤΟΜΑ Μ2Α2 Bradley. Το ζητούμενο βέβαια είναι να βρεθεί ικανό απόθεμα και ταυτοχρόνως σε σχετική καλή τεχνική κατάσταση ώστε να μην απαιτεί ευρύ κύκλο εργασιών.

Σε πρώτη φάση ως εκ τούτων, προκρίθηκε από το ΓΕΣ η αναβάθμιση ενός μέρους περί τα 400 ΤΟΜΠ προκειμένου να βελτιωθεί η ευκινησία του οχήματος, η θωράκιση και τέλος η ισχύ πυρός. Πρωταρχική απαίτηση όμως είναι η ευκινησία και η θωράκιση. Συνεπώς, οι όποιες τεχνικές παρεμβάσεις λάβουν χώρα στα πλαίσια ενός προγράμματος εκσυγχρονισμού, θα εστιάζονται στο συγκρότημα ισχύος και μετάδοσης κίνησης, στις αναρτήσεις και τα ηλεκτρολογικά του ΤΟΜΠ καθώς και στη θωράκιση. Για τον οπλισμό εκτιμάται πως το υφιστάμενο πολυβόλο θα γίνει τηλεχειριζόμενο.

Το πρόγραμμα βέβαια βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο μολονότι, σύμφωνα με πληροφορίες η ηγεσία του ΓΕΣ κατέληξε στη πρόκριση ενός προγράμματος αναβάθμισης των ΤΟΜΠ Μ-113 και της εύρεσης μεταχειρισμένων ΤΟΜΑ είτε από τις ΗΠΑ είτε από τη Γερμανία. Η πρόσκτηση ενός νέου ΤΟΜΑ μετατίθεται για το μέλλον.

Όπως επισημαίνουν επιτελείς του ΓΕΣ στον γράφοντα κατά τη παρούσα χρονική περίοδο δεν μπορεί για δημοσιονομικούς λόγους να προχωρήσει ένα πρόγραμμα πρόσκτησης ενός νέου ΤΟΜΑ ενώ οι ανάγκες του ΓΕΣ είναι πολλαπλές καθότι εκτός από το Πεζικό, μέριμνα πρέπει να υπάρξει για την Αεράμυνα του Στρατού ενώ τα Τεθωρακισμένα αναμένουν το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του αρματικού δυναμικού.

Όπως πληροφορούμαστε κατά τη τρέχουσα χρονική περίοδο το ΓΕΣ συζητά με πολλές εταιρίες τόσο ελληνικές όσο και ξένες από το Ισραήλ, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Ο Αρχηγός ΓΕΣ έχει ζητήσει από τις αρμόδιες διευθύνσεις να καταλήξουν στη βέλτιστη πρόταση και ακολούθως να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες σε γραφειοκρατικό επίπεδο. Το σίγουρο είναι πως η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει να παρουσιάσει ιδιαίτερα αξιόλογες λύσεις για την αναβάθμιση των ΤΟΜΠ Μ-113 και το ΓΕΣ

Πηγή:defencereview.gr

Post Visitors:166