Ιστορική και Φωτογραφική Έρευνα: Έφεδρος Λοχίας (ΤΘ) Ιωάννης Τερνιώτης και Αντιστράτηγος ε.α. Δημήτριος Κυριάκος.

Τα άρματα περισυλλογής Μ32 ARV (Armoured Recovery Vehicles), ήταν τα πρώτα ερπυστριοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα περισυλλογής, με ικανότητα ρυμούλκησης και μέσων αρμάτων μάχης και άλλων βαρέων οχημάτων, τα οποία χορηγήθηκαν στον Ελληνικό Στρατό μετά το τέλος του Β’ΠΠ. Αρχικά τουλάχιστον δύο και αργότερα περισσότερα οχήματα Μ32Β1, συνόδευσαν την παραχώρηση από τους Βρετανούς των 52 αρμάτων «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» Α27L, τα οποία έφθασαν στην Ελλάδα το 1946 και στην συνέχεια αποθηκεύθηκαν σε υπαίθριο χώρο του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων στις Αχαρνές (Μενίδι), μέχρι την παράδοση τους στον ΕΣ, στο νεοσύστατο Όπλο Ιππικού – Τεθωρακισμένων, ένα χρόνο αργότερα.

Τα Μ32 βασίζονταν στα σκάφη των αρμάτων Sherman M4 τα οποία κατασκευάζονταν από το 1942 -43 στις ΗΠΑ, διέθεταν μη περιστρεφόμενο πύργο, καθώς και τα ανάλογα εξαρτήματα περισυλλογής στο σκάφος και την υπερκατασκευή τους. Ένας αριθμός από Μ32Β1, παραχωρήθηκαν από τους Αμερικανούς, κατά την διάρκεια του πολέμου, στους Βρετανούς, όπου ονομάστηκαν ARV Mark III. Εκτιμάται βάσιμα ότι τουλάχιστον τα 2 πρώτα Μ32Β1 που παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα το 1946, ανήκουν σ’ αυτή τη κατηγορία.

Είχαν βάρος 28 τον., διέθεταν έναν αερόψυκτο βενζινοκινητήρα αστεροειδούς διάταξης κυλίνδρων Continental R974-C4 των 400 hp και διέθεταν οπλισμό από έναν όλμο των 81 in (στα Μ32Β1 και Β2) τοποθετημένο στο εμπρόσθιο τμήμα της θωράκισης του σκάφους και 2 πολυβόλα, ένα 0,30in στο σκάφος και ένα 0,50 in επί του πύργου.

Η πλειοψηφία των οχημάτων περισυλλογής Μ32, που υπηρέτησαν στον Ε.Σ ήταν των τύπων:

-Μ32Β1 τα οποία βασίστηκαν στα σκάφη αρμάτων M4A1 SHERMAN με αναρτήσεις VVSS (σκάφος κατασκευασμένο με χύτευση).

-M32A1B3 τα οποία βασίστηκαν στα σκάφη αρμάτων M4A3 SHERMAN με αναρτήσεις ΗVSS (σκάφος κατασκευασμένο κυρίως με συγκόλληση ελασμάτων).

-Μ32Β4 τα οποία βασίστηκαν στα σκάφη αρμάτων M4A4 SHERMAN, με αναρτήσεις VVSS. (σκάφος κατασκευασμένο κυρίως με συγκόλληση ελασμάτων)

Στο μουσείο αρμάτων και τεθωρακισμένων του ΚΕΤΘ, στον Αυλώνα, διασώζονται 2 άρματα Μ32Β1 και 1 M32A1B3. Πρόσφατα, επισημάνθηκε η ύπαρξη ενός ακόμα Μ32Β1, στον υπαίθριο εκθεσιακό χώρο του 304 ΠΕΒ (Βελεστίνο) όπου προφανώς μεταφέρθηκε από το ΚΕΤΘ.

Τα ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Παρέλαση στην Aθήνα, 28 Οκτωβρίου 1947, Το 1 από τα 2 Μ32Β1 (Mk III) SHERMAN. Αρχείο Αντγου ε.α. Δημ. Κυριάκου.

Παρέλαση στην Aθήνα, 25 Μαρτίου 1948. Το 1 από τα 2 Μ32Β1 (Mk III) SHERMAN, ακολουθεί άρματα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ. Αρχείο Αντγου ε.α. Δημ. Κυριάκου.

Βρετανοί Εκπαιδευτές, ΚΕΤ (Μενίδι), πίσω από 1 Μ32Β1(Mk III) SHERMAN και άρματα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α27L. Από αριστερά: Ανθστης (M.Q.M.S.) Rolph, Τχης Senior M.C., Ανθστης Walder, Τχης BEAVER, Ανθστης Kirey. Αρχείο Αντγου ε.α. Δημ. Κυριάκου.

Κατά τις επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού, στην περιοχή του Γράμμου, το 1948. Ένα Μ32Β1 (Mk III) επί το έργον.

Παρέλαση στην Aθήνα, 1952, Μ32Β4 SHERMAN.

O αερόψυκτος βενζινοκινητήρας, αστεροειδούς διάταξης κυλίνδρων, Continental R974-C4 των Μ32 (Μ32 Tech. Manual).

Το μηχανοκίνητο βαρούλκο στο εσωτερικό των Μ32 ήταν το κύριο μέσον κίνησης των μηχανισμών ανύψωσης και περισυλλογής (Μ32 Tech. Manual).

Ο τύπος ανάρτησης «Κάθετης Διάταξης Ελατηρίων» (VERTICAL VOLUTE SPRING SUSPENSION- VVSS

Ο τύπος ανάρτηση «Οριζόντιας Διάταξης Ελατηρίων» (HORIZONTAL VOLUTE SPRING SUSPENSION – HVSS)

Άρμα Περισυλλογής Μ32Β1 (Mk III) SHERMAN, στο υπαίθριο μουσείο αρμάτων και τεθωρακισμένων, στο ΚΕΤΘ (Αυλώνας).

Άρμα Περισυλλογής Μ32Β1 (Mk III) που εκτίθεται σε υπαίθριο χώρο, στο ΚΕΤΘ (Αυλώνας).

Post Visitors:64