Του Δημήτρη Λακαφώση Αντιστρατήγου ε.α.

Πολιτικό θρίλερ, χαώδης κατάσταση και αναστατώσεις από τη συζήτηση του προσχεδίου του Brexit στη Βρετανία στις 16 Νοεμβρίου 2018,ημέρα μαύρης Παρασκευής. Στο συντηρητικό κόμμα της πρωθυπουργού May εγείρεται διαδικασία δυσπιστίας εφόσον συγκεντρωθούν 48 ψήφοι μομφής και περισσότερο διαδοχής - μέχρι την ώρα γραφής υπολείπονται 6- κατά της πρωθυπουργού. Διαφωνούν και παραιτούνται υπουργοί και βουλευτές της May


Εάν εγκριθεί το προσχέδιο από το κόμμα της May
όπως επιδιώκει η πρωθυπουργός ως η καλύτερη δυνατή συμφωνία και ψηφισθεί από το βρετανικό κοινοβούλιο αρχίσει η εφαρμογή του προσχεδίου Brexit συμφωνίας Ε.Ε.- Βρετανίας με μεταβατική περιόδο. Εάν δεν εγκριθεί το προσχέδιο στο κόμμα της May- ελλείψει 48 ψήφων μομφής- ή δεν ψηφισθεί από το βρετανικό κοινοβούλιο τότε προκηρύσσονται εκλογές με πιθανό νέο δημοψήφισμα και νέο πρωθυπουργό. Υπόψη και η Thaτcher παραιτείται ως πρωθυπουργός και ηγέτης κόμματος και για σχετικό θέμα, Νοέμβριος 1990. Πάντως και πέραν των προαναφορομένων τα πάντα είναι πιθανά προς το παρόν με τους Βρετανούς να βρίσκονται οι μισοί στο ένα και οι άλλοι μισοί στο άλλο στρατόπεδο του Brexit. 
 Βασικά σημεία του προσχεδίου Brexit Ε.Ε.- Βρετανίας

1. Τα δικαιώματα των πολιτών Ευρωπαίων στη Βρετανία και Βρετανών στην Ε.Ε.συνεχίζονται τα ίδια δικαιώματα δια παντός και για αυτούς που εγκαθίστανται στη μια ή την άλλη πλευρά κατά τη μεταβατική περίοδο,
2. ΄Όλες οι 
οικονομικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 28 γίνονται σεβαστές και η Βρετανία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις στο κοινοτικό προϋπολογισμό.
3. 
Μεταβατική περίοδος, με τη Βρετανία ως τρίτη χώρα, από 29Μαρτίου2019- 21Δεκεμβρίου2020. Διατηρείται η παρούσα κατάσταση της τελωνειακής ένωσης και της κοινής αγοράς. Δυνατότητα επέκτασης της μεταβατικής περιόδου για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

4. Συμφωνήθηκε πρωτόκολλο για το Γιβραλτάρ και τις επιμέρους συμφωνίες Ισπανίας - Βρετανία.
5. Στις κυρίαρχες 
βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, διαφυλάσσονται τα σημερινά δεδομένα 11.000 Κυπρίων πολιτών ώστε να ζουν όπως και σήμερα στις βρετανικές βάσεις. 
6. Για τη 
Β.Ιρλανδία, η Ε.Ε. και η Βρετανία δεσμεύονται για μια μόνιμη λύση ελεύθερου εμπορίου, τελωνειακής συνεργασίας, χωρίς ποσοστώσεις και δασμούς. Εάν δεν βρεθεί λύση ισχύει το λεγόμενο ‘’backstop’’με πρόσβαση της Β.Ιρλανδίας στην κοινή αγορά μέσω της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Η Βρετανία εφαρμόσει το κοινοτικό τελωνειακό δίκαιο στη Β.Ιρλανδία και οι πολίτες στη νήσο της Ιρλανδίας συνεχίζουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν σήμερα.