Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου προσκαλεί, σύμφωνα με το καταστατικό του (Άρθρο 8, παρ. 2) τα Τακτικά μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στη Ρηγίλλης.

 Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

α. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Γενικής Συνελεύσεως .

β. Απολογισμός έργου και πεπραγμένων του Δ.Σ κατά το παρελθόν έτος 2018.

γ. Οικονομικός απολογισμός και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018.

δ. Προϋπολογισμός έτους 2019.

 ζ. Διάφορα άλλα θέματα.

Τα μέλη μας μπορούν να συνοδεύονται από τις συζύγους τους, στις οποίες θα παρατίθεται τέϊον κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως σε ξεχωριστή αίθουσα.

Παρακαλούμε για την ευρεία συμμετοχή των μελών μας στις εργασίες της Γ.Σ. για αποφυγή επαναλήψεώς της την επόμενη Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, γεγονός που θα επιβαρύνει οικονομικά τον Σύνδεσμο.

Για το Διοικητική Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Παπαδογεωργόπουλος                        Χαράλαμπος Μεντεσίδης

Υποστράτηγος ε.α                                               Αντιστράτηγος ε.α