Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Κουσαντάς

1. Η περιοχή της Θράκης και κυρίως της Αλεξανδρούπολης  θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης με φυσικό  αέριο των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με την πρωτοβουλία του  Κάθετου Διαδρόμου Μνημονίου Κατανόησης προμήθειας φυσικού αερίου

Ο Κάθετος Διάδρομος περιλαμβάνει δύο κλάδους, τον ανατολικό που είναι η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία και τον δυτικό με τα Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβακία.

Ειδικότερα ο ανατολικός διάδρομος με τον πλωτό σταθμό αεριοποίησης της Gastrade της Αλεξανδρούπολης και τον IGB στη Βουλγαρία μπορεί να δώσει στην περιοχή των Βαλκανίων και Ανατολική Ευρώπη τεράστιες ποσότητες που μπορεί να φθάνουν στην Ουκρανία ακόμα και 10  δις κυβικά μέτρα ΦΑ ετησίως από τις παρακάτω δυνατότητες:

α. FRSU Αλεξανδρούπολης 5,5 δις κυβικά μέτρα ΦΑ ετησίως

β. FRSU 2ος σταθμός Αλεξανδρούπολης με 6 δις κυβικά μέτρα ΦΑ ετησίως μετά το 2025

γ. Trans Adriantic Pipeline εάν αυξήσει την μεταφορά φυσικού αερίου από 10 σε 20 δις κυβικά μέτρα ΦΑ ετησίως

δ. IGB από 3 σε 5 δις  κυβικά μέτρα  ΦΑ ετησίως

ε. Κάθετος Διάδρομος Σιδηροκάστρου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε αντίστροφη ροή πλέον (Βουλγαρία, Σκόπια, Σερβία, Ρουμανία,  Ουγγαρία και Σλοβακία)

στ. East Med με 15 δις κυβικά μέτρα ΦΑ ετησίως είτε πραγματοποιηθεί  ο αγωγός είτε όχι,  με προμήθειες LNG από Κύπρο  (άμεση δυνατότητα που μπορεί να συνδυαστεί με την εξόρυξη των Ελληνικών κοιτασμάτων του κόλπου της Κυπαρισσίας και ΝΔ της Κρήτης μέχρι το 2028 αξίας ίσως 1,2 τρις €)  

2. Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής

Η διασύνδεση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής  της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας σύνδεση στο ΚΥΤ (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης) Νέας Σάντας με καύσιμο φυσικό αέριο ώστε στην συνέχεια να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς Βουλγαρία, Σκόπια και Σερβία

3. Ηλεκτρική Διασύνδεση Διπλής Κατεύθυνσης με την Τουρκίας

Στα πλαίσια της Θετικής Ατζέντας της Διακήρυξης των Αθηνών, το 2029 αναμένεται να είναι έτοιμη η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Τουρκίας, MoU του ΑΔΜΗΕ και του αντίστοιχου της Τουρκίας TEIAS.

Το μνημόνιο αφορά στη δημιουργία νέας διασυνδετικής γραμμής μεταξύ Νέας Σάντας και Μπαμπαέσκι, με στόχο την αναβάθμιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Τουρκίας και την αύξηση του όγκου αμφίδρομης ροής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 600 MW. Το μήκος της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα είναι  130 χιλιόμετρα (χλμ.), εκ των οποίων τα 70 χλμ. εντός της ελληνικής επικράτειας και τα 60 χλμ. εντός της τουρκικής.

4. Αγωγός Πετρελαίου Αλεξανδρούπολης Μπουργκάζ

Με τον αγωγό πετρελαίου Αλεξανδρούπολης Μπουργκάζ η Βουλγαρία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ακριβά τέλη διέλευσης πετρελαίου από τον  Βόσπορο τα οποία  αυξάνει συνεχώς η Τουρκία

Ο νέος αγωγός θα έχει μήκος 280 χιλιομέτρων με δυνατότητα μεταφοράς 35.000.000 τόνων πετρελαίου ετησίως και πρόβλεψη επέκτασης στους 50.000.000 τόνους. Το νεότερο σχέδιο θα μπορούσε να είναι   εντός του 2025

5. Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

Οι μελέτες για τα πιλοτικά προγράμματα αιολικής ενέργειας των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων των ομίλων ΔΕΗ, Κοπελούζου, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής και Motor Oil πρόκειται να ξεκινήσουν στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης και ΒΑ της Σαμοθράκης, συνολικής ισχύος έως 600MW.

Η Αλεξανδρούπολη θα είναι μάλιστα μία από τις λίγες περιοχές όπου θα εγκατασταθούν υπεράκτια αιολικά πάρκα σταθερής έδρασης.

Post Visitors:179